Group

Nhóm Facebook Võ Lâm

Hoạt động ngày

Dã Tẩu
Cả ngày
Vượt Ải
Đầu mỗi giờ
Phong Lăng Độ
11,14,16,17,22
Liên Đấu
11:00
Hái Quả Huy Hoàng
12:00
Boss Đại Hoàng Kim
12:30
Tống Kim (Ngẫu nhiên phe)
13:00
Tống Kim (Ngẫu nhiên phe)
15:00
Liên Đấu
18:00
Boss Tiểu Hoàng Kim
19:00
Boss Đại Hoàng Kim
19:30
Hái Quả Huy Hoàng
20:00
Hái Quả Hoàng Kim
20:00
PLD (Đặc biệt)
20:25
Tống Kim (1 account/IP)
21:00
Boss Tiểu Hoàng Kim
23:00
Tống Kim (Ngẫu nhiên phe)
23:00

 

Dã Tẩu
Cả ngày
Vượt Ải
Đầu mỗi giờ
Phong Lăng Độ
11,14,16,17,22
Liên Đấu
11:00
Hái Quả Huy Hoàng
12:00
Boss Đại Hoàng Kim
12:30
Tống Kim (Ngẫu nhiên phe)
13:00
Tống Kim (Ngẫu nhiên phe)
15:00
Liên Đấu
18:00
Boss Tiểu Hoàng Kim
19:00
Boss Đại Hoàng Kim
19:30
Hái Quả Huy Hoàng
20:00
Hái Quả Hoàng Kim
20:00
PLD (Đặc biệt)
20:25
Tống Kim (1 account/IP)
21:00
Boss Tiểu Hoàng Kim
23:00
Tống Kim (Ngẫu nhiên phe)
23:00

 

Dã Tẩu
Cả ngày
Vượt Ải
Đầu mỗi giờ
Phong Lăng Độ
11,14,16,17,22
Liên Đấu
11:00
Hái Quả Huy Hoàng
12:00
Boss Đại Hoàng Kim
12:30
Tống Kim (Ngẫu nhiên phe)
13:00
Tống Kim (Ngẫu nhiên phe)
15:00
Liên Đấu
18:00
Boss Tiểu Hoàng Kim
19:00
Boss Đại Hoàng Kim
19:30
Hái Quả Huy Hoàng
20:00
Hái Quả Hoàng Kim
20:00
PLD (Đặc biệt)
20:25
Tống Kim (1 account/IP)
21:00
Boss Tiểu Hoàng Kim
23:00
Tống Kim (Ngẫu nhiên phe)
23:00

 

Dã Tẩu
Cả ngày
Vượt Ải
Đầu mỗi giờ
Phong Lăng Độ
11,14,16,17,22
Liên Đấu
11:00
Hái Quả Huy Hoàng
12:00
Boss Đại Hoàng Kim
12:30
Tống Kim (Ngẫu nhiên phe)
13:00
Tống Kim (Ngẫu nhiên phe)
15:00
Liên Đấu
18:00
Boss Tiểu Hoàng Kim
19:00
Boss Đại Hoàng Kim
19:30
Hái Quả Huy Hoàng
20:00
Hái Quả Hoàng Kim
20:00
PLD (Đặc biệt)
20:25
Tống Kim (1 account/IP)
21:00
Liên Đấu
22:00
Boss Tiểu Hoàng Kim
23:00
Tống Kim (Ngẫu nhiên phe)
23:00

 

Dã Tẩu
Cả ngày
Nhiệm vụ Bắc Đẩu
Cả ngày
Vượt Ải
Đầu mỗi giờ
Phong Lăng Độ
11,14,16,17,22
Liên Đấu
11:00
Hái Quả Huy Hoàng
12:00
Boss Đại Hoàng Kim
12:30
Tống Kim (Ngẫu nhiên phe)
13:00
Tống Kim (Ngẫu nhiên phe)
15:00
Liên Đấu
18:00
Boss Tiểu Hoàng Kim
19:00
Boss Đại Hoàng Kim
19:30
Hái Quả Huy Hoàng
20:00
Hái Quả Hoàng Kim
20:00
PLD (Đặc biệt)
20:25
Tống Kim (1 account/IP)
21:00
Liên Đấu
22:00
Boss Tiểu Hoàng Kim
23:00
Tống Kim (Ngẫu nhiên phe)
23:00

 

Dã Tẩu
Cả ngày
Nhiệm vụ Bắc Đẩu
Cả ngày
Vượt Ải
Đầu mỗi giờ
Phong Lăng Độ
11,14,16,17,22
Hái Quả Huy Hoàng
12:00
Boss Đại Hoàng Kim
12:30
Tống Kim (Ngẫu nhiên phe)
13:00
Tống Kim (Ngẫu nhiên phe)
15:00
Liên Đấu
18:00
Boss Tiểu Hoàng Kim
19:00
Boss Đại Hoàng Kim
19:30
Hái Quả Huy Hoàng
20:00
Hái Quả Hoàng Kim
20:00
PLD (Đặc biệt)
20:25
Tống Kim (1 account/IP)
21:00
Liên Đấu
22:00
Boss Tiểu Hoàng Kim
23:00
Tống Kim (Ngẫu nhiên phe)
23:00

 

Dã Tẩu
Cả ngày
Nhiệm vụ Bắc Đẩu
Cả ngày
Vượt Ải
Đầu mỗi giờ
Phong Lăng Độ
11,14,16,17,22
Hái Quả Huy Hoàng
12:00
Boss Đại Hoàng Kim
12:30
Tống Kim (Ngẫu nhiên phe)
13:00
Tống Kim (Ngẫu nhiên phe)
15:00
Liên Đấu
18:00
Boss Tiểu Hoàng Kim
19:00
Boss Đại Hoàng Kim
19:30
Hái Quả Huy Hoàng
20:00
Hái Quả Hoàng Kim
20:00
PLD (Đặc biệt)
20:25
Tống Kim (1 account/IP)
21:00
Liên Đấu
22:00
Boss Tiểu Hoàng Kim
23:00
Tống Kim (Ngẫu nhiên phe)
23:00

 

Boss Hoàng Kim Môn Phái

12/29 17:12

Sau khi trở về môn phái từ Đại Hội Công Thành Chiến, đột nhiên thập đại cao nhân của các môn phái mất tích một cách bí hiểm...

Tuy nhiên với tuyệt kỹ dò la tin tức thượng thừa của Vạn Sự Thông, lão nhân đã tìm được hành tung của chính xác của các cao nhân bao gồm:   Yên Hiểu Trái, Hà Nhân Ngã và Đạo Thanh Chân Nhân , họ đã mang theo bảo vật - Rương Hoàng Kim Môn Phái  hạ sơn không biết vì mục đích gì. Chỉ biết được rằng, bất cứ ai cả gan lại gần sẽ lập tức hồn siêu phách tán!

Thời gian và điều kiện

 • Thời gian áp dụng dự kiến : Sau bảo trì ngày  29/12/2022
 • Thời gian xuất hiện Boss:   19h30 mỗi ngày  (hệ thống sẽ thông báo bản đồ xuất hiện các Boss)
 • Không xuất hiện sau khi bảo trì định kỳ máy chủ.
 • Thời gian tồn tại Boss:
  • Biến mất khi bị tiêu diệt
  • Lập tức biến mất  nếu không bị tiêu diệt trong vòng  60 phút  (kể từ lúc xuất hiện).

Vị trí ngẫu nhiên xuất hiện

Tên Boss Vị trí
Công Thành Chiến
Yên Hiểu Trái
Ngẫu nhiên xuất hiện tại:
 • Mạc Cao Quật
 • Phi Thiên Động
 • Thất Đại Thành Thị
Công Thành Chiến
Hà Nhân Ngã
Ngẫu nhiên xuất hiện tại:
 • Trường Bạch Sơn Bắc
 • Trường Bạch Sơn Nam
 • Thất Đại Thành Thị
Công Thành Chiến
Đạo Thanh Chân Nhân
Ngẫu nhiên xuất hiện tại:
 • Mạc Cao Quật
 • Vô Danh Động
 • Thất Đại Thành Thị

Phần thưởng chung khi hạ Boss

 • Khi Boss bị hạ gục, cá nhân/tổ đội sẽ nhận được các phần thưởng tương ứng.
 • Lưu ý:  Điểm kinh nghiệm không cộng dồn.
Nội dung Phần thưởng
Cá nhân/tổ đội trực tiếp hạ Boss 8.000.000  điểm kinh nghiệm/nhân vật/Boss
Nhân vật xung quanh 4.000.000  điểm kinh nghiệm/nhân vật/Boss

Phần thưởng rơi từ Boss

 • Cá nhân/tổ đội hạ Boss:  Nhặt được vật phẩm rơi ra từ Boss ( Sau 20 giây : tất cả nhân vật có thể nhặt)
 • Rương Hoàng Kim Môn Phái (tỉ lệ cực thấp)
  • Ngẫu nhiên rơi ra đất 1 rương HKMP  
  • Ưu tiên cá nhân kết thúc boss nhặt được trong 20s đầu.
  • Sau 20s kể từ lúc rơi: Tất cả nhân vật đều nhặt được.
  • Nhân vật nhặt được rương sẽ có thông báo tại kênh Hệ Thống.
Phần thưởng (chắc chắn rơi tất cả)
1 Bàn Nhược Tâm Kinh 1 Thủy Tinh 
1 Quế Hoa Tửu 1 Thiên Sơn Bảo Lộ
1 Tinh Hồng Bảo Thạch 1 Tâm Tâm Tương Ảnh Phù
1 Thiết La Hán 1 Phúc Duyên Lộ Đại
Phần thưởng (ngẫu nhiên)
1 Tẩy Tủy Kinh 1 Lễ Bao Bí Kip
1 Võ Lâm Mật Tịch 1 Bảo Rương Định Quốc
1 Võ Lâm Mật Tịch 1 Bảo Rương An Bang Đại

1 Tiên Thảo Lộ Đặc Biệt

Bảo Rương Hoàng Kim Môn Phái

Giang hồ ắt sẽ đại loạn, đại hiệp nào sẽ là người sở hữu các cực phẩm Hoàng Kim Môn Phái uy trấn thiên hạ đầu tiên để đảm nhiệm trọng trách thống nhất quần hùng, xưng vương thiên hạ? Hạ hồi phân giải.

BÀI LIÊN QUAN :
BÀI CÙNG DANH MỤC :