Group

Nhóm Facebook Võ Lâm

Hoạt động ngày

Dã Tẩu
Cả ngày
Vượt Ải
Đầu mỗi giờ
Phong Lăng Độ
11,14,16,17,22
Liên Đấu
11:00
Hái Quả Huy Hoàng
12:00
Boss Đại Hoàng Kim
12:30
Tống Kim (Ngẫu nhiên phe)
13:00
Tống Kim (Ngẫu nhiên phe)
15:00
Liên Đấu
18:00
Boss Tiểu Hoàng Kim
19:00
Boss Đại Hoàng Kim
19:30
Hái Quả Huy Hoàng
20:00
Hái Quả Hoàng Kim
20:00
PLD (Đặc biệt)
20:25
Tống Kim (1 account/IP)
21:00
Boss Tiểu Hoàng Kim
23:00
Tống Kim (Ngẫu nhiên phe)
23:00

 

Dã Tẩu
Cả ngày
Vượt Ải
Đầu mỗi giờ
Phong Lăng Độ
11,14,16,17,22
Liên Đấu
11:00
Hái Quả Huy Hoàng
12:00
Boss Đại Hoàng Kim
12:30
Tống Kim (Ngẫu nhiên phe)
13:00
Tống Kim (Ngẫu nhiên phe)
15:00
Liên Đấu
18:00
Boss Tiểu Hoàng Kim
19:00
Boss Đại Hoàng Kim
19:30
Hái Quả Huy Hoàng
20:00
Hái Quả Hoàng Kim
20:00
PLD (Đặc biệt)
20:25
Tống Kim (1 account/IP)
21:00
Boss Tiểu Hoàng Kim
23:00
Tống Kim (Ngẫu nhiên phe)
23:00

 

Dã Tẩu
Cả ngày
Vượt Ải
Đầu mỗi giờ
Phong Lăng Độ
11,14,16,17,22
Liên Đấu
11:00
Hái Quả Huy Hoàng
12:00
Boss Đại Hoàng Kim
12:30
Tống Kim (Ngẫu nhiên phe)
13:00
Tống Kim (Ngẫu nhiên phe)
15:00
Liên Đấu
18:00
Boss Tiểu Hoàng Kim
19:00
Boss Đại Hoàng Kim
19:30
Hái Quả Huy Hoàng
20:00
Hái Quả Hoàng Kim
20:00
PLD (Đặc biệt)
20:25
Tống Kim (1 account/IP)
21:00
Boss Tiểu Hoàng Kim
23:00
Tống Kim (Ngẫu nhiên phe)
23:00

 

Dã Tẩu
Cả ngày
Vượt Ải
Đầu mỗi giờ
Phong Lăng Độ
11,14,16,17,22
Liên Đấu
11:00
Hái Quả Huy Hoàng
12:00
Boss Đại Hoàng Kim
12:30
Tống Kim (Ngẫu nhiên phe)
13:00
Tống Kim (Ngẫu nhiên phe)
15:00
Liên Đấu
18:00
Boss Tiểu Hoàng Kim
19:00
Boss Đại Hoàng Kim
19:30
Hái Quả Huy Hoàng
20:00
Hái Quả Hoàng Kim
20:00
PLD (Đặc biệt)
20:25
Tống Kim (1 account/IP)
21:00
Liên Đấu
22:00
Boss Tiểu Hoàng Kim
23:00
Tống Kim (Ngẫu nhiên phe)
23:00

 

Dã Tẩu
Cả ngày
Nhiệm vụ Bắc Đẩu
Cả ngày
Vượt Ải
Đầu mỗi giờ
Phong Lăng Độ
11,14,16,17,22
Liên Đấu
11:00
Hái Quả Huy Hoàng
12:00
Boss Đại Hoàng Kim
12:30
Tống Kim (Ngẫu nhiên phe)
13:00
Tống Kim (Ngẫu nhiên phe)
15:00
Liên Đấu
18:00
Boss Tiểu Hoàng Kim
19:00
Boss Đại Hoàng Kim
19:30
Hái Quả Huy Hoàng
20:00
Hái Quả Hoàng Kim
20:00
PLD (Đặc biệt)
20:25
Tống Kim (1 account/IP)
21:00
Liên Đấu
22:00
Boss Tiểu Hoàng Kim
23:00
Tống Kim (Ngẫu nhiên phe)
23:00

 

Dã Tẩu
Cả ngày
Nhiệm vụ Bắc Đẩu
Cả ngày
Vượt Ải
Đầu mỗi giờ
Phong Lăng Độ
11,14,16,17,22
Hái Quả Huy Hoàng
12:00
Boss Đại Hoàng Kim
12:30
Tống Kim (Ngẫu nhiên phe)
13:00
Tống Kim (Ngẫu nhiên phe)
15:00
Liên Đấu
18:00
Boss Tiểu Hoàng Kim
19:00
Boss Đại Hoàng Kim
19:30
Hái Quả Huy Hoàng
20:00
Hái Quả Hoàng Kim
20:00
PLD (Đặc biệt)
20:25
Tống Kim (1 account/IP)
21:00
Liên Đấu
22:00
Boss Tiểu Hoàng Kim
23:00
Tống Kim (Ngẫu nhiên phe)
23:00

 

Dã Tẩu
Cả ngày
Nhiệm vụ Bắc Đẩu
Cả ngày
Vượt Ải
Đầu mỗi giờ
Phong Lăng Độ
11,14,16,17,22
Hái Quả Huy Hoàng
12:00
Boss Đại Hoàng Kim
12:30
Tống Kim (Ngẫu nhiên phe)
13:00
Tống Kim (Ngẫu nhiên phe)
15:00
Liên Đấu
18:00
Boss Tiểu Hoàng Kim
19:00
Boss Đại Hoàng Kim
19:30
Hái Quả Huy Hoàng
20:00
Hái Quả Hoàng Kim
20:00
PLD (Đặc biệt)
20:25
Tống Kim (1 account/IP)
21:00
Liên Đấu
22:00
Boss Tiểu Hoàng Kim
23:00
Tống Kim (Ngẫu nhiên phe)
23:00

 

Giải đấu Tuyệt Đỉnh Sứ Quân Máy Chủ Biện Kinh - Mùa 1

01/08 15:01

Tuyệt Đỉnh Sứ Quân  là giải đấu nhằm vinh danh các bang hội hùng mạnh nhất trong thế giới Võ Lâm Truyền Kỳ. Giải đấu với hình thức thi đấu chiếm thành dựa trên tình năng Thất Thành Đại Chiến, các bang hội tại sever cùng tham gia chiếm thành tính điểm.

Thời Gian Tham Gia:

 • Thời gian bắt đầu:   13/01/2023
 • Thời gian kết thúc:   10/02/2023
 • Thời gian diễn ra:  4 tuần 13/01 - 27/01 - 03/02 - 10/02 (do 20/01 nghỉ tết nguyên đán) 
 • Đối tượng tham gia:  Tất cả Bang Hội và thành viên ( đã vào Bang đủ 24h00 kể từ lúc gia nhập và đạt cấp độ 88   )  mới có thể tham gia.

Điều Kiện Tham Gia:

 • Tất cả các bang hội đang hoạt động tại máy chủ:  Biện Kinh
 • Tham gia thi đấu tại chiến trường Thất Thành Đại Chiến vào thứ 6 hàng tuần và chiếm lấy thành trì tương ứng để ghi điểm. 
 • Thi đấu tại máy chủ đang tham gia.

Quy Tắc Tính Điểm:

Thành Thị Điểm Tuần 1 Điểm Tuần 2 Điểm Tuần 3 Điểm Tuần 4
Tương Dương 4 4 4 4
Biện Kinh 3 3 3 3
Lâm An 2 2 2 2
Phượng Tường 1 1 1 1
Thành Đô 1 1 1 1
Đại Lý 1 1 1 1
Dương Châu 1 1 1 1
 • Mỗi tuần sẽ tổng kết điểm 1 lần.
 • Sau khi tổng kết 4 tuần thi đấu, chọn ra 3 bang hội có số điểm cao nhất nhận phần thưởng tương ứng.
 • Tổng kết tuần cuối nếu có bang hội bằng điểm nhau, xét dựa theo như sau:
  • Bang hội bằng điểm chiếm nhiều thành thị hơn sẽ đạt thứ hạng cao hơn. 
   • Ví dụ:  
    • Bang A sau 4 tuần thi đấu chiếm được: Lâm An (5) - Tương Dương (3) - Thành Đô (2) sẽ có tổng điểm là 10 điểm.
    • Bang B sau 4 tuần thi đấu chiếm được: Biện Kinh (4) - Thành Đô (2) - Đại Lý (2) - Dương Châu (2) sẽ có tổng điểm là 10.
    • Như vậy, sau 4 tuần thi đấu, bang A có điểm số là 10, bang B bằng điểm số là 10, tuy nhiên bang B sẽ giành thứ hạng cao hơn vì chiếm được 4 thành trì so với bang A là 3 thành trì sau 4 tuần thi đấu.
  • Bang hội bằng điểm chiếm thành thị bằng nhau, xét lần lượt bang nào chiếm được thành theo thứ tự bảng điểm trên sẽ hạng cao hơn. 
   • Ví dụ:  
    • Tuần cuối, bang A và Bang B có tổng điểm là 10 điểm và số thành chiếm được là 4 thành. 
    • Trong đó, bang A chiếm được Lâm An 5 điểm và bang B chiếm được Biện Kinh 4 điểm. 
    • Như vậy, bang A sẽ đạt thứ hạng cao hơn vì đã chiếm được thành có điểm số cao hơn ở tuần cuối cùng. 
    • Lưu ý:  Chỉ xét dựa điều kiện này ở tuần cuối khi có bang bằng điểm nhau, bằng số thành thị chiếm được. 
  • NẾU TRONG SUỐT 4 TUẦN DIỄN RA GIẢI ĐẤU CÔNG THÀNH CHIẾN, CÓ MỘT TUẦN BỊ LỖI DO BỊ DDOS KHÔNG THỂ TIẾP TỤC TRẬN ĐẤU, THÌ TRẬN ĐẤU NGÀY HÔM ĐÓ SẼ ĐƯỢC HỦY VÀ CHUYỂN QUA TUẦN TIẾP THEO.  NẾU TRẬN ĐẤU ĐANG DIỄN RA TRONG 7 THÀNH TRÌ CÓ 1 THÀNH TRỊ BỊ PHÁ DUMP LONG TRỤ BỊ MẤT (LONG TRỤ THÀNH NÀY CHƯA BẤT TỬ) THÌ ĐIỂM SỐ THÀNH NÀY SẼ BỊ HỦY 

💠 PHẦN THƯỞNG

HẠNG PHẦN THƯỞNG
HẠNG 1
 • 35.000.000 VND
HẠNG 2
 • 10.000.000 VND

HẠNG 3

 • 5.000.000 VND

Chúc tất cả các bang hội thi có một mùa thi đấu giải thật thành công !

BÀI LIÊN QUAN :
BÀI CÙNG DANH MỤC :