Group

Nhóm Facebook Võ Lâm

Hoạt động ngày

Dã Tẩu
Cả ngày
Vượt Ải
Đầu mỗi giờ
Phong Lăng Độ
11,14,16,17,22
Liên Đấu
11:00
Hái Quả Huy Hoàng
12:00
Boss Đại Hoàng Kim
12:30
Tống Kim (Ngẫu nhiên phe)
13:00
Tống Kim (Ngẫu nhiên phe)
15:00
Liên Đấu
18:00
Boss Tiểu Hoàng Kim
19:00
Boss Đại Hoàng Kim
19:30
Hái Quả Huy Hoàng
20:00
Hái Quả Hoàng Kim
20:00
PLD (Đặc biệt)
20:25
Tống Kim (1 account/IP)
21:00
Boss Tiểu Hoàng Kim
23:00
Tống Kim (Ngẫu nhiên phe)
23:00

 

Dã Tẩu
Cả ngày
Vượt Ải
Đầu mỗi giờ
Phong Lăng Độ
11,14,16,17,22
Liên Đấu
11:00
Hái Quả Huy Hoàng
12:00
Boss Đại Hoàng Kim
12:30
Tống Kim (Ngẫu nhiên phe)
13:00
Tống Kim (Ngẫu nhiên phe)
15:00
Liên Đấu
18:00
Boss Tiểu Hoàng Kim
19:00
Boss Đại Hoàng Kim
19:30
Hái Quả Huy Hoàng
20:00
Hái Quả Hoàng Kim
20:00
PLD (Đặc biệt)
20:25
Tống Kim (1 account/IP)
21:00
Boss Tiểu Hoàng Kim
23:00
Tống Kim (Ngẫu nhiên phe)
23:00

 

Dã Tẩu
Cả ngày
Vượt Ải
Đầu mỗi giờ
Phong Lăng Độ
11,14,16,17,22
Liên Đấu
11:00
Hái Quả Huy Hoàng
12:00
Boss Đại Hoàng Kim
12:30
Tống Kim (Ngẫu nhiên phe)
13:00
Tống Kim (Ngẫu nhiên phe)
15:00
Liên Đấu
18:00
Boss Tiểu Hoàng Kim
19:00
Boss Đại Hoàng Kim
19:30
Hái Quả Huy Hoàng
20:00
Hái Quả Hoàng Kim
20:00
PLD (Đặc biệt)
20:25
Tống Kim (1 account/IP)
21:00
Boss Tiểu Hoàng Kim
23:00
Tống Kim (Ngẫu nhiên phe)
23:00

 

Dã Tẩu
Cả ngày
Vượt Ải
Đầu mỗi giờ
Phong Lăng Độ
11,14,16,17,22
Liên Đấu
11:00
Hái Quả Huy Hoàng
12:00
Boss Đại Hoàng Kim
12:30
Tống Kim (Ngẫu nhiên phe)
13:00
Tống Kim (Ngẫu nhiên phe)
15:00
Liên Đấu
18:00
Boss Tiểu Hoàng Kim
19:00
Boss Đại Hoàng Kim
19:30
Hái Quả Huy Hoàng
20:00
Hái Quả Hoàng Kim
20:00
PLD (Đặc biệt)
20:25
Tống Kim (1 account/IP)
21:00
Liên Đấu
22:00
Boss Tiểu Hoàng Kim
23:00
Tống Kim (Ngẫu nhiên phe)
23:00

 

Dã Tẩu
Cả ngày
Nhiệm vụ Bắc Đẩu
Cả ngày
Vượt Ải
Đầu mỗi giờ
Phong Lăng Độ
11,14,16,17,22
Liên Đấu
11:00
Hái Quả Huy Hoàng
12:00
Boss Đại Hoàng Kim
12:30
Tống Kim (Ngẫu nhiên phe)
13:00
Tống Kim (Ngẫu nhiên phe)
15:00
Liên Đấu
18:00
Boss Tiểu Hoàng Kim
19:00
Boss Đại Hoàng Kim
19:30
Hái Quả Huy Hoàng
20:00
Hái Quả Hoàng Kim
20:00
PLD (Đặc biệt)
20:25
Tống Kim (1 account/IP)
21:00
Liên Đấu
22:00
Boss Tiểu Hoàng Kim
23:00
Tống Kim (Ngẫu nhiên phe)
23:00

 

Dã Tẩu
Cả ngày
Nhiệm vụ Bắc Đẩu
Cả ngày
Vượt Ải
Đầu mỗi giờ
Phong Lăng Độ
11,14,16,17,22
Hái Quả Huy Hoàng
12:00
Boss Đại Hoàng Kim
12:30
Tống Kim (Ngẫu nhiên phe)
13:00
Tống Kim (Ngẫu nhiên phe)
15:00
Liên Đấu
18:00
Boss Tiểu Hoàng Kim
19:00
Boss Đại Hoàng Kim
19:30
Hái Quả Huy Hoàng
20:00
Hái Quả Hoàng Kim
20:00
PLD (Đặc biệt)
20:25
Tống Kim (1 account/IP)
21:00
Liên Đấu
22:00
Boss Tiểu Hoàng Kim
23:00
Tống Kim (Ngẫu nhiên phe)
23:00

 

Dã Tẩu
Cả ngày
Nhiệm vụ Bắc Đẩu
Cả ngày
Vượt Ải
Đầu mỗi giờ
Phong Lăng Độ
11,14,16,17,22
Hái Quả Huy Hoàng
12:00
Boss Đại Hoàng Kim
12:30
Tống Kim (Ngẫu nhiên phe)
13:00
Tống Kim (Ngẫu nhiên phe)
15:00
Liên Đấu
18:00
Boss Tiểu Hoàng Kim
19:00
Boss Đại Hoàng Kim
19:30
Hái Quả Huy Hoàng
20:00
Hái Quả Hoàng Kim
20:00
PLD (Đặc biệt)
20:25
Tống Kim (1 account/IP)
21:00
Liên Đấu
22:00
Boss Tiểu Hoàng Kim
23:00
Tống Kim (Ngẫu nhiên phe)
23:00

 

Hoa Sơn Loạn Chiến

01/02 16:01

Hoa Sơn - nơi có cảnh đẹp tựa chốn bồng lai, các cặp tình nhân, bằng hữu, các Bang Hội thường đến đây lưu giữ những hình ảnh, những kỷ niệm đẹp. Không những vậy, Hoa Sơn còn là nơi diễn ra lôi đài loạn chiến thú vị của nhiều cao thủ. Trong một trận chiến hỗn loạn trên đỉnh Hoa Sơn, liệu ai sẽ là người sống sót cuối cùng và giành được cho mình những phần thưởng hấp dẫn?

Điều kiện & thời gian

 • Điều kiện tham gia :  Đẳng cấp từ 80 trở lên
 • Thời gian báo danh  : 21h35 Mỗi ngày
 • Phí báo danh  : 5 KNB

Vật phẩm liên quan

Hình ảnh Ghi chú

Tính năng Hoa Sơn Loạn Chiến

Công Dụng  : Báo danh tham gia lôi đài tại tương dương 196/200.

Hướng dẫn tham gia

Hình ảnh Ghi chú
VLTK - Công Thành Chiến

Khu vực chờ thi đấu thời gian 5 phút

Khu vực chiến đấu thòi gian 30 phút

Lưu ý :

 • Sau khi báo danh tham gia, chư vị sẽ được đưa vào giao diện chờ để chờ đến ờ thi đấu.
 • Đặc biệt khi vào trong đấu trường và giao diện chờ, chư vị sẽ được hiển thị dưới dạng NPC, không thể thấy được tên cũng như hào quang của những người chơi khác.
 • Điều này nhằm mục đích hạn chế tình trạng đánh theo team, người quen , bang hội..
 • Để cho trận chiến có thể là một trận loạn chiến đúng nghĩa.
 • Không thể sử dụng auto trong lôi đài
 • Được phép sử dụng thuốc lag trong lôi đài

Điều kiện chiến thắng

 • Là người chơi còn sống sót sau cùng khi mọi người chơi khác đã bị loại.
 • Nếu có nhiều hơn 2 người còn sống khi hết thời gian thì người nào hạ gục được nhiều người hơn trong trận đấu sẽ là người chiến thắng.

Phần thưởng chiến thắng cuối cùng

 • Mặc dịnh nhận 15.000.000 Kinh Nghiệm
 • Mặc định nhận 5 Quế Hoa Tửu.
 • 5 Nến Bạt Trân Phúc Nguyệt
 • 5 Lễ Bao Loạn Chiến

Phần thưởng trong trận

 • Người chơi bị đánh bại nhận được : 8.000.000 điểm kinh nghiệm và 1 lễ bao loạn chiến
 • Ngoài ra người chơi  sau khi hạ gục đối phương sẽ nhận được 3 KNB 

Phần thưởng khi sử dụng lễ bao loạn chiến

Phần Thưởng Lễ Bao Bí Kíp

1.000.000 Điểm Kinh Nghiệm

1.250.000 Điểm Kinh Nghiệm

1.500.000 Điểm Kinh Nghiệm

2.000.000 Điểm Kinh Nghiệm

Phúc Duyên Lộ Đại
Tiên Thảo Lộ 1h
Thiên Thảo Lộ 8h
Bàn nhược tâm kinh
Quế Hoa Tửu 
Thiết Tâm Tửu
Thiên Sơn Bảo Lộ
Thiết La Hán
Lễ Bao Bí Kip
Thủy Tinh
Bách Quả Lộ
Nến Hạnh Phúc
Nến May Mắn
Nến Bát Trân Phúc Nguyệt
Võ Lâm Mật Tịch
Tẩy Tủy Kinh
BÀI LIÊN QUAN :
BÀI CÙNG DANH MỤC :