Group

Nhóm Facebook Võ Lâm

Hoạt động ngày

Dã Tẩu
Cả ngày
Vượt Ải
Đầu mỗi giờ
Phong Lăng Độ
11,14,16,17,22
Liên Đấu
11:00
Hái Quả Huy Hoàng
12:00
Boss Đại Hoàng Kim
12:30
Tống Kim (Ngẫu nhiên phe)
13:00
Tống Kim (Ngẫu nhiên phe)
15:00
Liên Đấu
18:00
Boss Tiểu Hoàng Kim
19:00
Boss Đại Hoàng Kim
19:30
Hái Quả Huy Hoàng
20:00
Hái Quả Hoàng Kim
20:00
PLD (Đặc biệt)
20:25
Tống Kim (1 account/IP)
21:00
Boss Tiểu Hoàng Kim
23:00
Tống Kim (Ngẫu nhiên phe)
23:00

 

Dã Tẩu
Cả ngày
Vượt Ải
Đầu mỗi giờ
Phong Lăng Độ
11,14,16,17,22
Liên Đấu
11:00
Hái Quả Huy Hoàng
12:00
Boss Đại Hoàng Kim
12:30
Tống Kim (Ngẫu nhiên phe)
13:00
Tống Kim (Ngẫu nhiên phe)
15:00
Liên Đấu
18:00
Boss Tiểu Hoàng Kim
19:00
Boss Đại Hoàng Kim
19:30
Hái Quả Huy Hoàng
20:00
Hái Quả Hoàng Kim
20:00
PLD (Đặc biệt)
20:25
Tống Kim (1 account/IP)
21:00
Boss Tiểu Hoàng Kim
23:00
Tống Kim (Ngẫu nhiên phe)
23:00

 

Dã Tẩu
Cả ngày
Vượt Ải
Đầu mỗi giờ
Phong Lăng Độ
11,14,16,17,22
Liên Đấu
11:00
Hái Quả Huy Hoàng
12:00
Boss Đại Hoàng Kim
12:30
Tống Kim (Ngẫu nhiên phe)
13:00
Tống Kim (Ngẫu nhiên phe)
15:00
Liên Đấu
18:00
Boss Tiểu Hoàng Kim
19:00
Boss Đại Hoàng Kim
19:30
Hái Quả Huy Hoàng
20:00
Hái Quả Hoàng Kim
20:00
PLD (Đặc biệt)
20:25
Tống Kim (1 account/IP)
21:00
Boss Tiểu Hoàng Kim
23:00
Tống Kim (Ngẫu nhiên phe)
23:00

 

Dã Tẩu
Cả ngày
Vượt Ải
Đầu mỗi giờ
Phong Lăng Độ
11,14,16,17,22
Liên Đấu
11:00
Hái Quả Huy Hoàng
12:00
Boss Đại Hoàng Kim
12:30
Tống Kim (Ngẫu nhiên phe)
13:00
Tống Kim (Ngẫu nhiên phe)
15:00
Liên Đấu
18:00
Boss Tiểu Hoàng Kim
19:00
Boss Đại Hoàng Kim
19:30
Hái Quả Huy Hoàng
20:00
Hái Quả Hoàng Kim
20:00
PLD (Đặc biệt)
20:25
Tống Kim (1 account/IP)
21:00
Liên Đấu
22:00
Boss Tiểu Hoàng Kim
23:00
Tống Kim (Ngẫu nhiên phe)
23:00

 

Dã Tẩu
Cả ngày
Nhiệm vụ Bắc Đẩu
Cả ngày
Vượt Ải
Đầu mỗi giờ
Phong Lăng Độ
11,14,16,17,22
Liên Đấu
11:00
Hái Quả Huy Hoàng
12:00
Boss Đại Hoàng Kim
12:30
Tống Kim (Ngẫu nhiên phe)
13:00
Tống Kim (Ngẫu nhiên phe)
15:00
Liên Đấu
18:00
Boss Tiểu Hoàng Kim
19:00
Boss Đại Hoàng Kim
19:30
Hái Quả Huy Hoàng
20:00
Hái Quả Hoàng Kim
20:00
PLD (Đặc biệt)
20:25
Tống Kim (1 account/IP)
21:00
Liên Đấu
22:00
Boss Tiểu Hoàng Kim
23:00
Tống Kim (Ngẫu nhiên phe)
23:00

 

Dã Tẩu
Cả ngày
Nhiệm vụ Bắc Đẩu
Cả ngày
Vượt Ải
Đầu mỗi giờ
Phong Lăng Độ
11,14,16,17,22
Hái Quả Huy Hoàng
12:00
Boss Đại Hoàng Kim
12:30
Tống Kim (Ngẫu nhiên phe)
13:00
Tống Kim (Ngẫu nhiên phe)
15:00
Liên Đấu
18:00
Boss Tiểu Hoàng Kim
19:00
Boss Đại Hoàng Kim
19:30
Hái Quả Huy Hoàng
20:00
Hái Quả Hoàng Kim
20:00
PLD (Đặc biệt)
20:25
Tống Kim (1 account/IP)
21:00
Liên Đấu
22:00
Boss Tiểu Hoàng Kim
23:00
Tống Kim (Ngẫu nhiên phe)
23:00

 

Dã Tẩu
Cả ngày
Nhiệm vụ Bắc Đẩu
Cả ngày
Vượt Ải
Đầu mỗi giờ
Phong Lăng Độ
11,14,16,17,22
Hái Quả Huy Hoàng
12:00
Boss Đại Hoàng Kim
12:30
Tống Kim (Ngẫu nhiên phe)
13:00
Tống Kim (Ngẫu nhiên phe)
15:00
Liên Đấu
18:00
Boss Tiểu Hoàng Kim
19:00
Boss Đại Hoàng Kim
19:30
Hái Quả Huy Hoàng
20:00
Hái Quả Hoàng Kim
20:00
PLD (Đặc biệt)
20:25
Tống Kim (1 account/IP)
21:00
Liên Đấu
22:00
Boss Tiểu Hoàng Kim
23:00
Tống Kim (Ngẫu nhiên phe)
23:00

 

Hướng dẫn thăng cấp 150, nhận trang bị, nhận key sử dụng auto PK

11/10 09:11

Nhiều AE nghỉ game đẫ lâu nay mới tạo acc vào game lại nên vân còn bỡ ngỡ, chưa biêt cách làm thế nào để thăng cấp 150, gia nhập môn phái. gia nhập bang hội... Bàii viết này sẽ hưỡng dẫn một cách chi tiết nhât để giúp AE tham gia trải nghiệm tốt hơn tại sv test Hồi Ức.

Hướng dẫn tham gia trải nghiệm tại sv test Hồi Ức

NPC test tại vị trí 202 199 Ba lăng huyện

Tất cả chức năng tích hợp ở npc test

Tại Ba lăng huyện tọa độ 202 199  chúng tôi có đặt 1 NPC Test với đầy đủ tính năng được tích hợp vào. Quý nhân sĩ có thể click vào nhân vật này để thăng cấp 150, nhận skill, gia nhập môn phái, nhận trang bị, tẩy tủy, gia nhập bang hội, nhận tiền...

Hướng dẫn tham gia trải nghiệm tại sv test Hồi Ức

Thăng cấp 150

Hướng dẫn tham gia trải nghiệm tại sv test Hồi Ức  

Gia nhập môn phái

Hướng dẫn tham gia trải nghiệm tại sv test Hồi Ức

Vì lúc tạo nhân vật mình chọn ngũ hành kim nên chỉ gia nhập được Thiếu Lâm hoặc Thiên Vương Bang

Hướng dẫn tham gia trải nghiệm tại sv test Hồi Ức

Mình chọn gia nhập Thiếu Lâm

Hướng dẫn tham gia trải nghiệm tại sv test Hồi Ức

Nhận bộ Võ lâm mật tích + Tẩy tủy kinh

... Anh em cũng click vào npc test nhận trang bị An bang, Định quốc, trang bị xanh maxop tùy thích

Hướng dẫn nhận lic auto để pk

Hiện tại BQT JX Kiếm Hiệp có mua sẵn auto Kim Yến 2 bang hội Hồi Ức, Kiếm hiệp cho AE sử dụng PK. Để nhân vật của bạn nhận được  Lic  sử dụng auto thì AE phải gia nhập bang hội Hồi Ức, Kiếm Hiệp.

Hướng dẫn thăng cấp 150, nhận trang bị, nhận key sử dụng auto

Trước tiên muốn gia nhập bang hội thì bạn phải xuất sư chữ đỏ, click vào npc test chọn Lập Bang Nhanh > Gia nhập bang hội

Hướng dẫn thăng cấp 150, nhận trang bị, nhận key sử dụng auto

Bây giờ, bạn có thể gia nhập bang hội. Trong sv có nhân viên chúng tôi cầm acc túc trực ở hiệu thuốc ba lăng huyện, bạn có thể pm xin vào bang. Trường hợp lâu không thấy trả lời, bạn inbox lên fanpage nhé.

Trường hợp còn AE nào chưa biết tải và sử dụng auto kim yến để pk, kéo xe thì hãy xem tại bài viết sau: ......
BÀI LIÊN QUAN :
BÀI CÙNG DANH MỤC :