Group

Nhóm Facebook Võ Lâm

Hoạt động ngày

Dã Tẩu
Cả ngày
Vượt Ải
Đầu mỗi giờ
Phong Lăng Độ
11,14,16,17,22
Liên Đấu
11:00
Hái Quả Huy Hoàng
12:00
Boss Đại Hoàng Kim
12:30
Tống Kim (Ngẫu nhiên phe)
13:00
Tống Kim (Ngẫu nhiên phe)
15:00
Liên Đấu
18:00
Boss Tiểu Hoàng Kim
19:00
Boss Đại Hoàng Kim
19:30
Hái Quả Huy Hoàng
20:00
Hái Quả Hoàng Kim
20:00
PLD (Đặc biệt)
20:25
Tống Kim (1 account/IP)
21:00
Boss Tiểu Hoàng Kim
23:00
Tống Kim (Ngẫu nhiên phe)
23:00

 

Dã Tẩu
Cả ngày
Vượt Ải
Đầu mỗi giờ
Phong Lăng Độ
11,14,16,17,22
Liên Đấu
11:00
Hái Quả Huy Hoàng
12:00
Boss Đại Hoàng Kim
12:30
Tống Kim (Ngẫu nhiên phe)
13:00
Tống Kim (Ngẫu nhiên phe)
15:00
Liên Đấu
18:00
Boss Tiểu Hoàng Kim
19:00
Boss Đại Hoàng Kim
19:30
Hái Quả Huy Hoàng
20:00
Hái Quả Hoàng Kim
20:00
PLD (Đặc biệt)
20:25
Tống Kim (1 account/IP)
21:00
Boss Tiểu Hoàng Kim
23:00
Tống Kim (Ngẫu nhiên phe)
23:00

 

Dã Tẩu
Cả ngày
Vượt Ải
Đầu mỗi giờ
Phong Lăng Độ
11,14,16,17,22
Liên Đấu
11:00
Hái Quả Huy Hoàng
12:00
Boss Đại Hoàng Kim
12:30
Tống Kim (Ngẫu nhiên phe)
13:00
Tống Kim (Ngẫu nhiên phe)
15:00
Liên Đấu
18:00
Boss Tiểu Hoàng Kim
19:00
Boss Đại Hoàng Kim
19:30
Hái Quả Huy Hoàng
20:00
Hái Quả Hoàng Kim
20:00
PLD (Đặc biệt)
20:25
Tống Kim (1 account/IP)
21:00
Boss Tiểu Hoàng Kim
23:00
Tống Kim (Ngẫu nhiên phe)
23:00

 

Dã Tẩu
Cả ngày
Vượt Ải
Đầu mỗi giờ
Phong Lăng Độ
11,14,16,17,22
Liên Đấu
11:00
Hái Quả Huy Hoàng
12:00
Boss Đại Hoàng Kim
12:30
Tống Kim (Ngẫu nhiên phe)
13:00
Tống Kim (Ngẫu nhiên phe)
15:00
Liên Đấu
18:00
Boss Tiểu Hoàng Kim
19:00
Boss Đại Hoàng Kim
19:30
Hái Quả Huy Hoàng
20:00
Hái Quả Hoàng Kim
20:00
PLD (Đặc biệt)
20:25
Tống Kim (1 account/IP)
21:00
Liên Đấu
22:00
Boss Tiểu Hoàng Kim
23:00
Tống Kim (Ngẫu nhiên phe)
23:00

 

Dã Tẩu
Cả ngày
Nhiệm vụ Bắc Đẩu
Cả ngày
Vượt Ải
Đầu mỗi giờ
Phong Lăng Độ
11,14,16,17,22
Liên Đấu
11:00
Hái Quả Huy Hoàng
12:00
Boss Đại Hoàng Kim
12:30
Tống Kim (Ngẫu nhiên phe)
13:00
Tống Kim (Ngẫu nhiên phe)
15:00
Liên Đấu
18:00
Boss Tiểu Hoàng Kim
19:00
Boss Đại Hoàng Kim
19:30
Hái Quả Huy Hoàng
20:00
Hái Quả Hoàng Kim
20:00
PLD (Đặc biệt)
20:25
Tống Kim (1 account/IP)
21:00
Liên Đấu
22:00
Boss Tiểu Hoàng Kim
23:00
Tống Kim (Ngẫu nhiên phe)
23:00

 

Dã Tẩu
Cả ngày
Nhiệm vụ Bắc Đẩu
Cả ngày
Vượt Ải
Đầu mỗi giờ
Phong Lăng Độ
11,14,16,17,22
Hái Quả Huy Hoàng
12:00
Boss Đại Hoàng Kim
12:30
Tống Kim (Ngẫu nhiên phe)
13:00
Tống Kim (Ngẫu nhiên phe)
15:00
Liên Đấu
18:00
Boss Tiểu Hoàng Kim
19:00
Boss Đại Hoàng Kim
19:30
Hái Quả Huy Hoàng
20:00
Hái Quả Hoàng Kim
20:00
PLD (Đặc biệt)
20:25
Tống Kim (1 account/IP)
21:00
Liên Đấu
22:00
Boss Tiểu Hoàng Kim
23:00
Tống Kim (Ngẫu nhiên phe)
23:00

 

Dã Tẩu
Cả ngày
Nhiệm vụ Bắc Đẩu
Cả ngày
Vượt Ải
Đầu mỗi giờ
Phong Lăng Độ
11,14,16,17,22
Hái Quả Huy Hoàng
12:00
Boss Đại Hoàng Kim
12:30
Tống Kim (Ngẫu nhiên phe)
13:00
Tống Kim (Ngẫu nhiên phe)
15:00
Liên Đấu
18:00
Boss Tiểu Hoàng Kim
19:00
Boss Đại Hoàng Kim
19:30
Hái Quả Huy Hoàng
20:00
Hái Quả Hoàng Kim
20:00
PLD (Đặc biệt)
20:25
Tống Kim (1 account/IP)
21:00
Liên Đấu
22:00
Boss Tiểu Hoàng Kim
23:00
Tống Kim (Ngẫu nhiên phe)
23:00

 

Sự kiện Tết Nguyên Đán Quý Mão 2023

01/15 16:01

Mâm ngũ quả mang đến những điều tốt đẹp, bình an và may mắn đến với gia đình. Nó thể hiện lòng biết ơn, bày tỏ lòng thành kính, lòng hiếu thảo và nhớ đến cội nguồn tổ tiên.

Để hòa chung với bầu không khí vui tươi những ngày tết đang đến gần, JX Kiếm Hiệp khai mở chuỗi sự kiện Tết Nguyên Đán Quý Mão 2023 với các hoạt động ghép mâm ngũ quả ngày tết.

Thời Gian Và Điều Kiện Tham Gia:

- Bắt đầu từ sau bảo trì: ngày 15/01/2023 

- Kết thúc vào lúc 23h59 ngày 27/01/2023

- Yêu cầu cấp : 10 trở lên

    Thu Thập Nguyên Liệu:  

 

Nguyên Liệu

Hình Ảnh

Ghi Chú

Túi Quà Tết

Trian quái map 8x trở lên

Mãng Cầu

Sử dụng Túi Nguyên Liệu 

Dừa

Sử dụng Túi Nguyên Liệu

Đu Đủ

Sử dụng Túi Nguyên Liệu

Soài

Sử dụng Túi Nguyên Liệu

Sung

       Sử dụng Túi Nguyên Liệu

   Công Thức Ghép

Vật Phẩm

Hình Ảnh

Ghi Chú

Mâm Ngũ Quả Thường

1 Mãng Cầu + 1 Dừa + 1 Đu Đủ + 1 Soài + 1 Sung + 1.5 Vạn Lương

Sử dụng nhận 750.000 kinh nghiệm

Mỗi nhân vật sử dụng tối đã 500 cái

Mâm Ngũ Quả Đặc Biệt

1 Mãng Cầu + 1 Dừa + 1 Đu Đủ + 1 Soài + 1 Sung + 1 KNB
Sử dụng nhận 1.500.000 kinh nghiệm

Mỗi nhân vật sử dụng tối đã 500 cái

Phần Thưởng

Phần thưởng ngẫu nhiên khi sử dụng Mâm Ngũ Quả Thường

Phần Thưởng

Trường Mệnh Hoàn

Gia Bảo Hoàn

Đại Lực Hoàn

Phi Tốc Hoàn

Băng Phòng Hoàn

Lôi Phòng Hoàn

Hỏa Phòng Hoàn

Độc Phòng Hoàn

Nội Phổ Hoàn

Nội Độc Hoàn

Nội Băng Hoàn

Nội Hỏa Hoàn

Nội Điện Hoàn

Hoa Hồng

Pháo Hoa

Tâm Tâm Tương Ánh Phù

Bách Quả Lộ

Không Có Vật Phẩm

 

 

Phần thưởng ngẫu nhiên khi sử Mâm Ngũ Quả Đặc Biệt

Phần Thưởng

Phúc Duyên Tiểu - Trung - Đại

Tiên Thảo Lộ

Thiên Sơn Bảo Lộ

Nam Minh Chi Tinh (Đá Giảm Cấp Áo, Nón Trang Bị)

Thiệp Chúc Mừng Năm Mới

Thiết La Hán

Nến May Mắn Nhân Đôi Kinh Nghiệm trong vòng 30 phút ( Không cộng dồn với tiên thảo lộ)

Nến May Mắn Tổ Đội Nhân Đôi Kinh Nghiệm  trong vòng 30 phút ( Không cộng dồn với tiên thảo lộ)

Thiết Tâm Tửu (Tăng 20 điểm may mắn cho bản thân)

Quế Hoa Tửu (Tăng 20 điểm may mắn cho cả đội)

Tinh Hồng Bảo Thạch

Bàn Nhược Tâm Kinh

Đặc Xá Triều Đình 

Lam Thủy Tinh

Tử Thủy Tinh

Lục Thủy Tinh

Lễ Bao Bí Kip

Tín Vật Cao Thủ

Tiên Thảo Lộ Đặc Biệt

Ngựa 8x (Trừ Chiếu Dạ và Xích Thố)

Mảnh Bảo Rương Định Quốc

Không có vật phẩm

 

Phần thưởng khi sử dụng 500 Mâm Ngũ Quả Thường và Mâm Ngũ Quả Đặc Biệt

Phần Thưởng Chắc Chắn Nhận

  1. Phong Pháo Đại

100.000.000 Kinh Nghiệm

Phần Thưởng Ngẫu Nhiên Nhận

10 Quế Hoa Tửu

 Cống Nguyệt Phù Dung

 Phụng Nguyệt Quả Dung

10 Nến Bát Trân Phúc Nguyệt

Tẩy Tủy Kinh

Võ Lâm Mật Tịch

Ngựa 8x (Có cả Chiếu Dạ và Xích Thố)

Mảnh Áo Định Quốc

Mảnh Nón Định Quốc 

Trang Bị  Ngọc Bội Hiệp Cốt

Trang Bị  Áo Hiệp Cốt

Trang Bị  Ngọc Bội Nhu Tình

Bao Lì xi (150 – 200 – 250 – 300 - 500 -1000  KNB)

Thẻ Đổi Ngoại Trang (Dùng để đổi ngoại trang cho nhân vật)

 

Đổi Phong Pháo Đại Nhận Quà Mừng Xuân

Mỗi nhân vật chỉ cần nộp đủ số lượng Phong Pháo Đại Có Thể nhận được những phần quà đầu xuân hấp dẫn: 

Số Lượng

PHẦN THƯỞNG

Tối đa

160 (Không cộng dồn)

1 Bộ Trang Bị An Bang Mini

3

60 (Không cộng dồn)

1 Ngựa Chiếu Dạ

3

50 (Không cộng dồn)

1 Xích Thố

3

Đổi tín vật cao thủ

Tín vật cao thủ dùng để mua các vật phẩm tại NPC Thương Nhân Tây Vực (192.199) Tại Tương Dương

Sự kiện Tết Nguyên Đán Quý Mão 2023

 

Vật Phẩm

Số Lượng

Ngựa Chiếu Dạ (HSD 30 Ngày)

800 Tín Vật +  500 Vạn

Ngựa Xích Thố (HSD 30 Ngày)

600 Tín Vật +  500 Vạn

Mặt Nạ KTC 5 + 100 SL (HSD 20 Ngày)

800 Tín Vật +  500 Vạn

Mặt Nạ  300 SL + (-20) Hiệu Ứng (HSD 20 Ngày)

450 Tín Vật +  300 Vạn

   

NỘP Thiệp Chúc Mừng Năm Mới

Nộp thiệp chúc mừng giáng sinh tại  NPC Thần Tài, người chơi nộp nhiều nhất sẽ được xếp hạng 1 -2 -3: 

HẠNG

PHẦN THƯỞNG

Top 1

1 Ngựa Phi Vân Vĩnh Viễn (Không Bảo Hộ) + 1 Bộ Định Quốc Maxoption

Top 2

1 Ngựa Phi Chiếu Dạ Vĩnh Viễn  + 1 Bộ Định Quốc Random option

Top 3

1 Ngựa Xích Thố  + 2 Rương Định Quốc (1 rương mở ra được 1 món trang bị định quốc)

Chúc quý huynh tỷ có những giây phút vui vẻ cùng Jx Kiếm Hiệp - Huyền Thoại Tái Xuất ! Chúc toàn thể anh em, bạn bè năm mới An khang, thịnh vượng, mạnh khỏe, thành công và đầm ấm, hạnh phúc bên gia đình.

BÀI LIÊN QUAN :
BÀI CÙNG DANH MỤC :