Group

Nhóm Facebook Võ Lâm

Hoạt động ngày

Dã Tẩu
Cả ngày
Vượt Ải
Đầu mỗi giờ
Phong Lăng Độ
11,14,16,17,22
Liên Đấu
11:00
Hái Quả Huy Hoàng
12:00
Boss Đại Hoàng Kim
12:30
Tống Kim (Ngẫu nhiên phe)
13:00
Tống Kim (Ngẫu nhiên phe)
15:00
Liên Đấu
18:00
Boss Tiểu Hoàng Kim
19:00
Boss Đại Hoàng Kim
19:30
Hái Quả Huy Hoàng
20:00
Hái Quả Hoàng Kim
20:00
PLD (Đặc biệt)
20:25
Tống Kim (1 account/IP)
21:00
Boss Tiểu Hoàng Kim
23:00
Tống Kim (Ngẫu nhiên phe)
23:00

 

Dã Tẩu
Cả ngày
Vượt Ải
Đầu mỗi giờ
Phong Lăng Độ
11,14,16,17,22
Liên Đấu
11:00
Hái Quả Huy Hoàng
12:00
Boss Đại Hoàng Kim
12:30
Tống Kim (Ngẫu nhiên phe)
13:00
Tống Kim (Ngẫu nhiên phe)
15:00
Liên Đấu
18:00
Boss Tiểu Hoàng Kim
19:00
Boss Đại Hoàng Kim
19:30
Hái Quả Huy Hoàng
20:00
Hái Quả Hoàng Kim
20:00
PLD (Đặc biệt)
20:25
Tống Kim (1 account/IP)
21:00
Boss Tiểu Hoàng Kim
23:00
Tống Kim (Ngẫu nhiên phe)
23:00

 

Dã Tẩu
Cả ngày
Vượt Ải
Đầu mỗi giờ
Phong Lăng Độ
11,14,16,17,22
Liên Đấu
11:00
Hái Quả Huy Hoàng
12:00
Boss Đại Hoàng Kim
12:30
Tống Kim (Ngẫu nhiên phe)
13:00
Tống Kim (Ngẫu nhiên phe)
15:00
Liên Đấu
18:00
Boss Tiểu Hoàng Kim
19:00
Boss Đại Hoàng Kim
19:30
Hái Quả Huy Hoàng
20:00
Hái Quả Hoàng Kim
20:00
PLD (Đặc biệt)
20:25
Tống Kim (1 account/IP)
21:00
Boss Tiểu Hoàng Kim
23:00
Tống Kim (Ngẫu nhiên phe)
23:00

 

Dã Tẩu
Cả ngày
Vượt Ải
Đầu mỗi giờ
Phong Lăng Độ
11,14,16,17,22
Liên Đấu
11:00
Hái Quả Huy Hoàng
12:00
Boss Đại Hoàng Kim
12:30
Tống Kim (Ngẫu nhiên phe)
13:00
Tống Kim (Ngẫu nhiên phe)
15:00
Liên Đấu
18:00
Boss Tiểu Hoàng Kim
19:00
Boss Đại Hoàng Kim
19:30
Hái Quả Huy Hoàng
20:00
Hái Quả Hoàng Kim
20:00
PLD (Đặc biệt)
20:25
Tống Kim (1 account/IP)
21:00
Liên Đấu
22:00
Boss Tiểu Hoàng Kim
23:00
Tống Kim (Ngẫu nhiên phe)
23:00

 

Dã Tẩu
Cả ngày
Nhiệm vụ Bắc Đẩu
Cả ngày
Vượt Ải
Đầu mỗi giờ
Phong Lăng Độ
11,14,16,17,22
Liên Đấu
11:00
Hái Quả Huy Hoàng
12:00
Boss Đại Hoàng Kim
12:30
Tống Kim (Ngẫu nhiên phe)
13:00
Tống Kim (Ngẫu nhiên phe)
15:00
Liên Đấu
18:00
Boss Tiểu Hoàng Kim
19:00
Boss Đại Hoàng Kim
19:30
Hái Quả Huy Hoàng
20:00
Hái Quả Hoàng Kim
20:00
PLD (Đặc biệt)
20:25
Tống Kim (1 account/IP)
21:00
Liên Đấu
22:00
Boss Tiểu Hoàng Kim
23:00
Tống Kim (Ngẫu nhiên phe)
23:00

 

Dã Tẩu
Cả ngày
Nhiệm vụ Bắc Đẩu
Cả ngày
Vượt Ải
Đầu mỗi giờ
Phong Lăng Độ
11,14,16,17,22
Hái Quả Huy Hoàng
12:00
Boss Đại Hoàng Kim
12:30
Tống Kim (Ngẫu nhiên phe)
13:00
Tống Kim (Ngẫu nhiên phe)
15:00
Liên Đấu
18:00
Boss Tiểu Hoàng Kim
19:00
Boss Đại Hoàng Kim
19:30
Hái Quả Huy Hoàng
20:00
Hái Quả Hoàng Kim
20:00
PLD (Đặc biệt)
20:25
Tống Kim (1 account/IP)
21:00
Liên Đấu
22:00
Boss Tiểu Hoàng Kim
23:00
Tống Kim (Ngẫu nhiên phe)
23:00

 

Dã Tẩu
Cả ngày
Nhiệm vụ Bắc Đẩu
Cả ngày
Vượt Ải
Đầu mỗi giờ
Phong Lăng Độ
11,14,16,17,22
Hái Quả Huy Hoàng
12:00
Boss Đại Hoàng Kim
12:30
Tống Kim (Ngẫu nhiên phe)
13:00
Tống Kim (Ngẫu nhiên phe)
15:00
Liên Đấu
18:00
Boss Tiểu Hoàng Kim
19:00
Boss Đại Hoàng Kim
19:30
Hái Quả Huy Hoàng
20:00
Hái Quả Hoàng Kim
20:00
PLD (Đặc biệt)
20:25
Tống Kim (1 account/IP)
21:00
Liên Đấu
22:00
Boss Tiểu Hoàng Kim
23:00
Tống Kim (Ngẫu nhiên phe)
23:00

 

Tính Năng Liên Đấu

12/04 20:12

Ngày 08/12/2022  ra mắt tính năng liên đấu tại server Biện Kinh với hình thức tháng đầu tiên là  Đơn Đấu Tự Do . Trải qua 48 trận so tài với nhiều cao thủ khác, ngoài kinh nghiệm nhận được cùng thanh danh được phát dương quang đại. Chư vị sẽ sở hữu Vòng Hào Quang Danh Hiệu với các hiệu ứng hỗ trợ đặc biệt cùng hàng nghìn điểm Vinh Dự.

Cũng trong tháng đầu tiên này, BQT JX Kiếm Hiệp có phần thưởng nho nhỏ để khích lệ tinh thần các nhân sỹ tạo ra những trận thư hùng nảy lửa

Top 1 : 3.000.000 VND

Top 2 : 2.000.000 VND

Top 3 : 1.000.000 VND

Top 4 : 500.000 VND

Tính Năng Liên Đấu

Thời gian thi đấu

Bắt đầu từ ngày 08 đến hết 28 mỗi tháng

Thứ 2 đến thứ 6 mỗi ngày diễn ra 4 trận :   18h - 18h15 - 18h30 - 18h45

Thứ 7 và chủ nhật mỗi ngày diễn ra 8 trận :   18h - 18h15 - 18h30 - 18h45 - 22h - 22h15 - 22h30 - 22h45

Cả quá trình thi đấu (3 tuần), mỗi người chơi tối đa có thể tham gia 48 trận đấu.

Hình thức thi đấu

Ngâu nhiễn 1 hình thức/tháng (xem tại npc sứ giả liên đấu). Tháng đầu tiên sẽ là đơn đấu tự do

Cách thức báo danh

Yêu cầu đẳng cấp

Quan Viên Võ Lâm Kiệt Xuất : người chơi cấp 80 đến 119 tham gia Quan Viên Võ Lâm Kiệt Xuất.

Quan Viên Võ Lâm Liên Đấu : người chơi từ cấp 120 trở lên tham gia Quan Viên Võ Lâm Liên Đấu.

Người chơi tham gia Quan Viên Võ Lâm Kiệt Xuất nếu đẳng cấp trong thời gian thi đấu Quan Viên Võ Lâm Kiệt Xuất vượt qua 120 thì vẫn có thể tiếp tục tham gia cuộc thi Võ Lâm Kiệt xuất này.

Thành lập chiến đội

Trong thời gian nghỉ hay thi đấu, người chơi có thể đến Quan viên Võ Lâm Kiệt Xuất ở Biện Kinh, Lâm An hay Tương Dương và Quan Viên Võ Lâm Liên Đấu ở Phượng Tường, Thành Đô, Đại Lý, Dương Châu để thành lập chiến đội để tham gia thi đấu.

Thành Thị Tên NPC đăng ký Tọa Độ Shop đổi đồ
120 trở lên
Dương Châu Quan viên võ lâm liên đấu 219/189
Đại Lý Quan viên võ lâm liên đấu 199/197
Phượng Tường Quan viên võ lâm liên đấu 209/201
Thành Đô Quan viên võ lâm liên đấu 401/321
80 - 119
Lâm An Quan viên võ lâm kiệt xuất 182/203
Tương Dương Quan viên võ lâm kiệt xuất 193/194
Biện Kinh Quan viên võ lâm kiệt xuất 222/194

Tính Năng Liên Đấu

Tính Năng Liên Đấu

Tính Năng Liên Đấu

Tính Năng Liên Đấu

Tính Năng Liên Đấu

Tham gia thi đấu

- Sau khi đăng ký và thành lập chiến đội thành công thì vào đấu trường tham gia tỷ võ.

Tính Năng Liên Đấu

- Sau khi chọn vào tham gia tỷ võ chiến đội sẽ được đưa vào khu vực đợi, khi tới giờ đấu đối thoại với NPC “ Quan viên hội trường ” chọn vào dòng tham gia.

Tính Năng Liên Đấu

- Chiến đội tham gia sẽ được hệ thống ngẫu nhiên xếp vào khu vực đợi tiếp theo để chia cặp đấu.

- Khi tới giờ thi đấu chính thức hệ thống sẽ ngẫu nhiên bắt cặp cho các đội trong khu vực đợi thi đấu.

- Lưu ý mang theo thuốc lag, vật phẩm may mắn không vào được đấu trường liên đấu.

Thời gian nhận thưởng

 • Võ Lâm Liên Đấu sẽ kết thúc vào ngày 29 mỗi tháng. Hệ thống sẽ căn cứ vào điểm chiến đội để xác định thứ hạng của chiến đội.
 • Trong thời gian nghỉ ngơi, từ 00h00 ngày 29 mỗi tháng đến 00h00 ngày 7 tháng sau, người chơi có thể đến Sứ giả tương ứng để nhận phần thưởng xếp hạng và danh hiệu. Sau thời gian này thì không thể nhận thưởng nữa.
 • Điểm Vinh dự có thể tích lũy và đổi vật phẩm tại bất kỳ thời điểm nào. Kể cả khi các đồng đạo tham gia chuyển server thì điểm Vinh dự cũng không bị mất đi.

Cơ cấu giải thưởng:

 • Phần thưởng kinh nghiệm:  Mỗi khi trận đấu kết thúc, căn cứ vào tình hình thắng, thua hay hòa mà các chiến đội tham gia đều có thể nhận được phần thưởng điểm kinh nghiệm nhất định.
 • Phần thưởng xếp hạng:  Mỗi khi cuộc đấu kết thúc, căn cứ vào tình hình thắng, thua, hay hòa mà mỗi chiến đội sẽ nhận được điểm chiến đội và điểm vinh dự nhất định. Sau thời kỳ thi đấu, sẽ căn cứ vào điểm tích lũy chiến đội trong kỳ thi đấu này để xếp hạng chiến đội. Từ hạng 1 đến 128 sẽ nhận được phần thưởng xếp hạng nhất định.
 • Vòng hào quang võ lâm liên đấu:

  Xếp hạng

  Danh hiệu

  Hào quang

  Hạng 1

  Võ Lâm Liên Đấu Quán Quân

  //img.zing.vn/volamnew/images/bai-viet/chinhphucvolam/volamtyvo/clip_image002_0000.jpg

  Hạng 2

  Võ Lâm Liên Đấu Á Quân

  //img.zing.vn/volamnew/images/bai-viet/chinhphucvolam/volamtyvo/clip_image004_0000.jpg

  Hạng 3

  Võ Lâm Liên Đấu hạng Ba

  //img.zing.vn/volamnew/images/bai-viet/chinhphucvolam/volamtyvo/clip_image006_0000.jpg

  Hạng 4 Võ Lâm Liên Đấu hạng Tư //img.zing.vn/volamnew/images/bai-viet/chinhphucvolam/volamtyvo/clip_image008_0000.jpg

BÀI LIÊN QUAN :
BÀI CÙNG DANH MỤC :