Group

Nhóm Facebook Võ Lâm

Hoạt động ngày

Dã Tẩu
Cả ngày
Vượt Ải
Đầu mỗi giờ
Phong Lăng Độ
11,14,16,17,22
Liên Đấu
11:00
Hái Quả Huy Hoàng
12:00
Boss Đại Hoàng Kim
12:30
Tống Kim (Ngẫu nhiên phe)
13:00
Tống Kim (Ngẫu nhiên phe)
15:00
Liên Đấu
18:00
Boss Tiểu Hoàng Kim
19:00
Boss Đại Hoàng Kim
19:30
Hái Quả Huy Hoàng
20:00
Hái Quả Hoàng Kim
20:00
PLD (Đặc biệt)
20:25
Tống Kim (1 account/IP)
21:00
Boss Tiểu Hoàng Kim
23:00
Tống Kim (Ngẫu nhiên phe)
23:00

 

Dã Tẩu
Cả ngày
Vượt Ải
Đầu mỗi giờ
Phong Lăng Độ
11,14,16,17,22
Liên Đấu
11:00
Hái Quả Huy Hoàng
12:00
Boss Đại Hoàng Kim
12:30
Tống Kim (Ngẫu nhiên phe)
13:00
Tống Kim (Ngẫu nhiên phe)
15:00
Liên Đấu
18:00
Boss Tiểu Hoàng Kim
19:00
Boss Đại Hoàng Kim
19:30
Hái Quả Huy Hoàng
20:00
Hái Quả Hoàng Kim
20:00
PLD (Đặc biệt)
20:25
Tống Kim (1 account/IP)
21:00
Boss Tiểu Hoàng Kim
23:00
Tống Kim (Ngẫu nhiên phe)
23:00

 

Dã Tẩu
Cả ngày
Vượt Ải
Đầu mỗi giờ
Phong Lăng Độ
11,14,16,17,22
Liên Đấu
11:00
Hái Quả Huy Hoàng
12:00
Boss Đại Hoàng Kim
12:30
Tống Kim (Ngẫu nhiên phe)
13:00
Tống Kim (Ngẫu nhiên phe)
15:00
Liên Đấu
18:00
Boss Tiểu Hoàng Kim
19:00
Boss Đại Hoàng Kim
19:30
Hái Quả Huy Hoàng
20:00
Hái Quả Hoàng Kim
20:00
PLD (Đặc biệt)
20:25
Tống Kim (1 account/IP)
21:00
Boss Tiểu Hoàng Kim
23:00
Tống Kim (Ngẫu nhiên phe)
23:00

 

Dã Tẩu
Cả ngày
Vượt Ải
Đầu mỗi giờ
Phong Lăng Độ
11,14,16,17,22
Liên Đấu
11:00
Hái Quả Huy Hoàng
12:00
Boss Đại Hoàng Kim
12:30
Tống Kim (Ngẫu nhiên phe)
13:00
Tống Kim (Ngẫu nhiên phe)
15:00
Liên Đấu
18:00
Boss Tiểu Hoàng Kim
19:00
Boss Đại Hoàng Kim
19:30
Hái Quả Huy Hoàng
20:00
Hái Quả Hoàng Kim
20:00
PLD (Đặc biệt)
20:25
Tống Kim (1 account/IP)
21:00
Liên Đấu
22:00
Boss Tiểu Hoàng Kim
23:00
Tống Kim (Ngẫu nhiên phe)
23:00

 

Dã Tẩu
Cả ngày
Nhiệm vụ Bắc Đẩu
Cả ngày
Vượt Ải
Đầu mỗi giờ
Phong Lăng Độ
11,14,16,17,22
Liên Đấu
11:00
Hái Quả Huy Hoàng
12:00
Boss Đại Hoàng Kim
12:30
Tống Kim (Ngẫu nhiên phe)
13:00
Tống Kim (Ngẫu nhiên phe)
15:00
Liên Đấu
18:00
Boss Tiểu Hoàng Kim
19:00
Boss Đại Hoàng Kim
19:30
Hái Quả Huy Hoàng
20:00
Hái Quả Hoàng Kim
20:00
PLD (Đặc biệt)
20:25
Tống Kim (1 account/IP)
21:00
Liên Đấu
22:00
Boss Tiểu Hoàng Kim
23:00
Tống Kim (Ngẫu nhiên phe)
23:00

 

Dã Tẩu
Cả ngày
Nhiệm vụ Bắc Đẩu
Cả ngày
Vượt Ải
Đầu mỗi giờ
Phong Lăng Độ
11,14,16,17,22
Hái Quả Huy Hoàng
12:00
Boss Đại Hoàng Kim
12:30
Tống Kim (Ngẫu nhiên phe)
13:00
Tống Kim (Ngẫu nhiên phe)
15:00
Liên Đấu
18:00
Boss Tiểu Hoàng Kim
19:00
Boss Đại Hoàng Kim
19:30
Hái Quả Huy Hoàng
20:00
Hái Quả Hoàng Kim
20:00
PLD (Đặc biệt)
20:25
Tống Kim (1 account/IP)
21:00
Liên Đấu
22:00
Boss Tiểu Hoàng Kim
23:00
Tống Kim (Ngẫu nhiên phe)
23:00

 

Dã Tẩu
Cả ngày
Nhiệm vụ Bắc Đẩu
Cả ngày
Vượt Ải
Đầu mỗi giờ
Phong Lăng Độ
11,14,16,17,22
Hái Quả Huy Hoàng
12:00
Boss Đại Hoàng Kim
12:30
Tống Kim (Ngẫu nhiên phe)
13:00
Tống Kim (Ngẫu nhiên phe)
15:00
Liên Đấu
18:00
Boss Tiểu Hoàng Kim
19:00
Boss Đại Hoàng Kim
19:30
Hái Quả Huy Hoàng
20:00
Hái Quả Hoàng Kim
20:00
PLD (Đặc biệt)
20:25
Tống Kim (1 account/IP)
21:00
Liên Đấu
22:00
Boss Tiểu Hoàng Kim
23:00
Tống Kim (Ngẫu nhiên phe)
23:00

 

Tính năng vượt ải

01/29 17:01

Nhiếp Trí Trần đã mở một cuộc thử thách lòng gan dạ các cao thủ trong thế giới Võ Lâm Truyền Kỳ, nơi đầy chứa nhiều cạm bẫy, quái thú nguy hiểm nhưng cũng ẩn chứa rất nhiều vật phẩm quý giá. Tương truyền người vượt qua 28 cửa ải nguy hiểm này mới có thể đặt chân trên con đường bước đến ngôi vị cửu ngũ chí tôn 

Điều kiện & giới hạn tham gia

 • Thời gian diễn ra:  Liên tục từ  0h00 - 24h00 mỗi ngày  từ sau bảo trì ngày 29/01/2023.
 • Điều kiện tham gia:  Nhân vật đạt  cấp 90 trờ lên có tổ đội từ 4 - 8 người .
 • Điều kiện báo danh:  1 Sát Thủ Giản/thành viên (tại hành trang).
 • Lưu ý:
  • Giới hạn tham gia:    1  lần/ngày   
  • Có 10 phút báo danh, nếu đã vào bản đồ Vượt Ải khi rớt mạng/thoát sẽ bị tính đã tham gia 1 lần.
  • Kết thúc thời gian Vượt Ải hệ thống lập tức truyền tống ra khỏi bản đồ.

NPC & vật phẩm liên quan

Hình ảnh Ghi chú
VLTK - Công Thành Chiến
Nhiếp Thí Trần
 • Vị trí : Biện Kinh (205/190), Thành Đô (401/310), Dương Châu (212/185), Lâm An (171/188), Đại Lý (196/201), Phượng Tường (188/199), Tương Dương (188/200).
 • Chức năng :
  • Thử luyện sát thủ.
  • Nhận phần thưởng Vượt Ải.
  • Hợp thành Sát Thủ Giản.
  • Nhận/Hủy nhiệm vụ Sát Thủ cấp 90.
VLTK - Công Thành Chiến
Hộp Sát Thủ Giản
 • Nguồn gốc:  Kỳ Trân Các giá   6 Kim Nguyên Bảo/vật phẩm .
 • VLTK - Công Thành Chiến   VLTK - Công Thành Chiến   VLTK - Công Thành Chiến   VLTK - Công Thành Chiến   VLTK - Công Thành Chiến

 • Công dụng : Nhấp phải nhận 2 Sát Thủ Giản.
 • Hạn sử dụng:  07 ngày kể từ lúc nhận.
VLTK - Công Thành Chiến
Sát Thủ Giản
 • Nguồn gốc:  Thu Thập Sát Thủ Lệnh & ghép tại NPC Nhiếp Thí Trần  (nhấp xem) .
 • VLTK - Công Thành Chiến   VLTK - Công Thành Chiến   VLTK - Công Thành Chiến   VLTK - Công Thành Chiến   VLTK - Công Thành Chiến

 • Công dụng : Dùng báo danh Vượt Ải thử luyện sát thủ.

Hướng dẫn tham gia

 • Đội trưởng của tổ đội (tối thiểu 4 và nhiều nhất là 8 thành viên) tiến hành  báo danh "Thử Luyện Sát Thủ"  tại các mốc giờ (tất cả thành viên đều có  1 Sát Thủ Giản tại hành trang mỗi thành viên mới có thể báo danh  ).

Tính năng vượt ải

 • Báo danh thành công:  Phút thứ 10 sẽ bắt đầu vượt ải, cần tiêu diệt hết quái của từng ải để qua ải khác.
 • Vượt Ải thành công (hoàn tất 28 ải):   sẽ nhận được phần thưởng điểm kinh nghiệm và xác suất hộp lễ vật vượt ải
 • Phần thưởng khi sử dụng hộp lễ vật vượt ải 
Phẩn thưởng khi sử dụng hộp lễ vật vượt ải
Thiết La Hán
Phúc Duyên Lộ Đại
Trang Bị An Bang 
Trang Bị Định Quốc
Bàn Nhược Tâm Kinh
Võ Lâm Mật Tịch
Tẩy Tủy Kinh
Lễ Bao Bí Kip
Quế Hoa Tửu
Tinh Hồng Bảo Thạch
Thủy Tinh
Thiên Sơn Bảo Lộ

 • Nếu hoàn thành ải 28 trước thời gian 25 phút, sẽ nhận thêm phần thưởng 5.000.000 EXP và ngẫu nhiên 1 vật phẩm 
Phần thưởng khi sử dụng hộp lễ vật vượt ải
Thiết La Hán
Phúc Duyên Lộ Đại
Trang Bị An Bang 
Trang Bị Định Quốc
Bàn Nhược Tâm Kinh
Võ Lâm Mật Tịch
Tẩy Tủy Kinh
Lễ Bao Bí Kip
Quế Hoa Tửu
Tinh Hồng Bảo Thạch
Thủy Tinh
Thiên Sơn Bảo Lộ

Chư vị và tổ đội liệu có phải là những người ưu tú nhất có cơ hội đoạt được các cực phẩm thiên hạ nêu trên? Hãy nhanh chóng triệu bằng hữu cùng tham gia đoạt bảo!

BÀI LIÊN QUAN :
BÀI CÙNG DANH MỤC :